Günümüzde internet kullanıcılarının sayısı günden güne artmaktadır.Buna bağlı olarakta talepleri karşılamak üzere yeni web siteleride aynı hızla artıştadır. İnternetin sunduğu bu büyük pazar, elektronik ticaret (e-ticaret) iş hacmini buna bağlı olarak büyütmektedir.
Elektronik ticaretin araçları, birbirleriyle ticaret yapanların ticari işlemlerini kolaylaştıran telefon, faks, bilgisayar, elektronik ödeme ve para transfer sistemleri, elektronik veri değişimi sistemleri (Electronic Data Interchange-EDI), İnternet gibi her türlü knolojik ürünlerdir. 
  Elektronik ticaret, her türlü bilgisayar ağları üzerinden, ürün tasarımı, üretilmesi, tanıtımın yapılması, ticari muameleler hesapların ödenmesi ile ilgili tüm etkinlileri kapsar. Elektronik ticaret elektronik olarak iş yapmak demektir. Yazılı metin, ses, video biçimindeki verilerin elektronik olarak işlenesi ve iletimini içerir.
  Elektronik ticaret çok dağınık etkinlikleri içerir. Bunlar  arasında mal ve servislerin elektronik olarak alışverişi, sayısal  içeriğin anında kaynaktan sunma, kamu alımları, doğrudan tüketiciye pazarlama ve satış sonrası servisler gibi etkinlikler sayılabilir. 
  Elektronik ticaret, her türden mal ve hizmeti kapsar. Elektronik ticaret alışılagelmiş etkinlikler (sağlık, eğitim) ve yeni etkinlikler (sanal alışveriş merkezleri) olmak üzere bir dizi değişik aktiviteyi kapsar.  İnternet ve elektronik ticaret yeni iş kurmak isteyen kişilere,  mevcut işletmelere büyük fırsatlar sunmaktadır.
  Dünyada e-ticaret hacmi her geçen gün artmaktadır. Bu bağlamda internette yapılacak bir sürü iş, para kazanmak isteyen, yeni girişimciler için çok büyük bir pazar olduğunu unutulmamalıdır.