Grafik Tasarım - Graphic Design,bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi (billboard), basınilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi tasarımları yazılı ve görsel elemanlarla sanatsal ölçütler içindetasarlayan ve çizen kişileri yetiştiren eğitim dalıdır.
  Grafik tasarım, görsel bir iletişim sanatıdır. Grafik tasarımdagörsel unsurlar kenar çizgileri ile aynı yönde yerleştirildiklerinde düzenli ve durağan, karşıt yönde yerleştirildiklerinde dinamik ve enerjik bir yapı oluştururlar. Grafik tasarımın amacı gerek iletişim, gerekse estetik kaliteyi en üst düzeye çıkarmaktır.Yaratıcılığın ve hayal gücünün, teknoloji ile kesiştiği noktada, ortayaçıkan tüm görsellerin içerisinde grafik bulunur. Grafik tasarımı iletilmek istenen bir mesajın eldeki objeler kullanılarak belirli bir düzen içinde birleştirilip iletilmek istenen kişiye ulaştırmaya hazır hale getirilmesidir.